Liên vận Việt Lao

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO

 02:45 16/11/2018

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt Lào đối với phương tiện thương mại và phương tiện phi thương mại có những yêu cầu khác nhau. 

Đăng kí tư vấn


Kiến thức pháp luật