Mánh lừa mua tiền giả qua Facebook

Mánh lừa ẩn sau tin bán tiền giả nhan nhản trên Facebook

 01:47 14/12/2016

Hám lợi từ việc mua tiền giả giống đến 98% với mức chênh lệch cao, nhiều người đã chuyển khoản tiền đặt cọc và không bao giờ nhận được hàng như thỏa thuận.

Đăng kí tư vấn


Kiến thức pháp luật