Tư vấn thay đối giấy phép ĐKKD

Doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung đã đăng ký trước đón như: Thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; nghành nghề kinh doanh; cổ đông sáng lập (đối với công ty CP); Vốn điều lệ; Tỷ lệ góp vốn…

Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch đầu tư.
Điều kiện thay đổi nội dung ĐKKD:
Doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung đã đăng ký trước đón như: Thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; nghành nghề kinh doanh; cổ đông sáng lập (đối với công ty CP); Vốn điều lệ; Tỷ lệ góp vốn…
Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp;
Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi:
– Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập/tỷ lệ vốn góp;
– Bản sao Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của cổ đông mới là cá nhân/Giấy CN ĐKDN của cổ đông mới là tổ chức và quyết định;
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (trường hợp thay đổi cổ đông do chuyển nhượng);
Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế (trường hợp thay đổi cổ đông do thừa kế);
Hợp đồng tặng cho cổ phần vốn góp và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc tặng cho (trường hợp thay đổi cổ đông do tặng cho cổ phần) ;
Hợp đồng sáp nhập hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp (đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác);
Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến);
Báo cáo tài chính/Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà luật pháp chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).
Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp phải thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án).
Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền để luatquangminh.com thực hiện công việc.
Tài liệu khách hàng cần cung cấp:
Bản sao chứng thực CMND của các cổ đông;
Bản sao ĐKKD;
Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền để luatquangminh.com thực hiện công việc;
Bản sao điều lệ công ty.
Công việc luatquangminh.com thực hiện
Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD cho khách hàng;
Kiểm tra, đánh giá cơ sở và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Nhận Giấy chứng nhận ĐKDN;
Giao cho khách hàng Giấy chứng nhận ĐKDN và 1 bộ hồ sơ để khách hàng lưu.
Cơ sở pháp lý
Luật doanh nghiệp 2014;
Nghị định 78/2015/ NĐ-CP;
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.
Trên đây là nội dung tư vấn và báo phí liên quan đến yêu cầu của quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ luatquangminh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

  Ý kiến bạn đọc

Đăng kí tư vấn