Lập vi bằng ghi nhận hành vi, sự kiện

Lập vi bằng ghi nhận hành vi, sự kiện

  •   17/08/2017 08:04:00 AM
  •   Đã xem: 646
  •   Phản hồi: 0
Lập vi bằng ghi nhận hành vi, sự kiện, xác nhận chứng cứ tại văn phòng luật sư Quang Minh. Vi bằng ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận phải khách quan, trung thực.

Đăng kí tư vấn