Thủ tục cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

Thủ tục cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

 •   17/08/2017 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 478
 •   Phản hồi: 0
Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch. Tư vấn luật Quang Minh xin tư vấn về thủ tục cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi như sau:
Tư vấn thủ tục thay đổi họ, tên

Tư vấn thủ tục thay đổi họ, tên

 •   17/08/2017 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0
Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền được thay đổi họ, tên trong giấy khai sinh. Song, việc thay đổi họ, tên không làm thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ đã được xác lập đối với họ, tên cũ
Xin cấp lại bản chính giấy khai sinh

Xin cấp lại bản chính giấy khai sinh

 •   17/08/2017 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0
Khi bị mất Giấy khai sinh gốc, công dân nộp hồ sơ lên UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi đang thường trú để đăng ký lại khai sinh.
Xin xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định mới

Xin xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định mới

 •   17/08/2017 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 780
 •   Phản hồi: 0
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định mới. Thẩm quyền, trình tự cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Đăng kí tư vấn