dịch vụ tranh tụng

Dịch vụ luật sư đại điện tranh tụng trong các vụ án dân sự tại Tòa án

 10:42 16/08/2017

Tư vấn luật Quang Minh cung cấp dịch vụ luật sư đại diện tranh tụng trong các vụ án dân sự thực hiện tại Tòa án nhân dân các cấp (Sơ thẩm, Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, tái thẩm). Chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các vụ việc phát sinh tranh chấp:

Đăng kí tư vấn