Sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

 06:04 14/08/2017

Ngày nay, nhãn hiệu hàng hóa đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống hiện đại, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường. Hàng hóa ngày càng đa dạng hơn dẫn đến người tiêu dùng cần được chỉ dẫn để có thể lựa chọn chính xác, nhanh chóng sản phẩm hàng hóa cần lựa chọn, và nhãn hiệu hàng hóa là một trong những tiêu chí đầu tiên giúp người tiêu dung lựa chọn sản phẩm. Vì vậy đăng kí nhãn hiệu là một điều kiện tất yếu.

Đăng kí tư vấn