Dịch vụ làm hồ sơ dự thầu xây dựng

Dịch vụ tư vấn làm hồ sơ dự thầu xây dựng

 10:45 11/09/2018

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng như: tư vấn lập hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất, thẩm định đấu thầu, giải quyết tình huống trong đấu thầu

Đăng kí tư vấn