Tư vấn thủ tục thay đổi họ, tên

Tư vấn thủ tục thay đổi họ, tên

 09:35 18/08/2017

Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền được thay đổi họ, tên trong giấy khai sinh. Song, việc thay đổi họ, tên không làm thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ đã được xác lập đối với họ, tên cũ

Đăng kí tư vấn