Mánh lừa mua tiền giả qua Facebook

Mánh lừa ẩn sau tin bán tiền giả nhan nhản trên Facebook

 13:47 14/12/2016

Hám lợi từ việc mua tiền giả giống đến 98% với mức chênh lệch cao, nhiều người đã chuyển khoản tiền đặt cọc và không bao giờ nhận được hàng như thỏa thuận.

Đăng kí tư vấn