Điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi thăng hạng giảng viên

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi thăng hạng giảng viên

 10:38 04/09/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3847/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 22/8/2017 về việc tổ chức thi thăng hạng giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017. Theo đó, thi thăng hạng giảng viên hạng III lên giảng viên chính hạng II năm 2017 thì đối tượng dự thi phải tham gia đủ các bài thi kiến thức chung, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, bài thi ngoại ngữ, bài thi tin học.

Đăng kí tư vấn