An treo

Xóa án tích khi bị án treo

 09:15 14/08/2017

Tôi được hưởng 9 tháng tù treo. Vậy thưa luật sư trong thờì gian bao lâu thì tôi được xoá án tích. Và khi xoá án tích rồi thì tôi còn tiền án trong hồ sơ lý lịch không? Cảm ơn luật sư. Nội dung phân tích:Điều 63. Xoá án tích. Người bị kết án được xoá án tích theo quy định tại các điều từ Điều 64 đến Điều 67 của Bộ luật này. Người được xoá án tích coi như chưa bị kết án và được Toà án cấp giấy chứng nhận.

Đăng kí tư vấn