Dang ky ket hon voi nguoi nuoc ngoai tai Viet Nam

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 15:23 17/08/2017

Trong xu thế hội nhập, kinh tế ,văn hóa ngày càng được mở rộng thì quan hệ hôn nhân hiện nay cũng theo xu thế đó mà phát triển hơn, vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ quốc gia, đó là những quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Nhà nước ta đã thừa nhận và bảo vệ những quan hệ này bằng cách ban hành các văn bản pháp luật điểu chỉnh, đưa ra các thủ tục tiền hành để tạo trật tự, quy củ. Dưới đây sẽ trình bày về một trong số nhiều thủ tục đó là thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện.

Đăng kí tư vấn