Hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước

Thứ hai - 18/05/2020 08:23
ôi đã được Ủy ban nhân dân Quận T ra quyết định giải quyết bồi thường. Tuy nhiên do tôi đang bị ốm nặng không thể tự mình tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.

Tôi đã được Ủy ban nhân dân Quận T ra quyết định giải quyết bồi thường. Tuy nhiên do tôi đang bị ốm nặng không thể tự mình tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.

Tôi muốn đề nghị Ủy ban nhân dân quận T hoãn giải quyết bồi thường nhà nước. Đề nghị Anh/chị cho tôi hỏi đề nghị của tôi có thực hiện được không? Thủ tục thực hiện như thế nào? Thời gian hoãn là bao nhiêu ngày?

Trả lời

Điều 49 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định về việc hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường như sau:

1. Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định hoãn giải quyết bồi thường trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người yêu cầu bồi thường đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường do ốm nặng có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên hoặc có lý do chính đáng khác mà không thể tự mình tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.

2. Thời hạn hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường được xác định theo đề nghị của người yêu cầu bồi thường nhưng tối đa là 30 ngày, trừ trường hợp người yêu cầu bồi thường bị ốm nặng mà chưa thể tự mình tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.

3. Quyết định hoãn giải quyết bồi thường phải nêu rõ lý do, thời hạn hoãn và phải được gửi cho người yêu cầu bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Hết thời hạn hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường.

Như vậy, theo quy định trên, nếu anh bị ốm hoặc có lý do chính khác mà không thể tự mình tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường anh được hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định trên. Tuy nhiên, anh phải có văn bản đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường, trong văn bản đề nghị hoãn anh phải nêu rõ lý do bị ốm nặng và phải có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên, thời gian cụ thể xin hoãn... Thời hạn hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường có thể được xác định theo đề nghị của anh nhưng tối đa là 30 ngày, trừ trường hợp anh bị ốm nặng mà chưa thể tự mình tham gia vào quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.

  Khánh Linh

Nguồn tin: pbgdpl.hanoi.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng kí tư vấn