Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất trong bồi thường nhà nước

Chủ nhật - 10/05/2020 17:04
Tôi bị cơ quan điều tra ra quyết định áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời hạn 6 tháng để điều tra vụ án hình sự về kinh tế do cho rằng tôi có liên quan đến vụ án.
Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút trong bồi thường nhà nước
Tôi bị cơ quan điều tra ra quyết định áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời hạn 6 tháng để điều tra vụ án hình sự về kinh tế do cho rằng tôi có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên hết thời hạn điều tra, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra và kết luận xác định tôi không phạm tội. Tôi muốn biết thiệt hại thực tế bị mất hoặc giảm sút để tính bồi thường trong thời hạn tôi bị áp dụng biến pháp cấm đi khỏi nơi cứ trú được quy định như thế nào?
Trả lời:
1. Quy định pháp luật về cấm đi khỏi nơi cư trú và trường hợp đình chỉ điều tra
Khoản 1 Điều 123 Bộ Luật tố tụng hình sự quy định “Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án”.
Điều 230 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 quy định đình điều tra như sau:
“1. Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:
a) Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 và Điều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự;
b) Đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.
Bạn có nêu bạn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do liên quan đến vụ án hình sự về kinh tế nhưng hết thời hạn điều tra, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra và kết luận xác định bạn không phạm tội là bạn thuộc trường hợp đình chỉ điều tra theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 thuộc căn cứ khoản 1 Điều 157 Luật tố tụng hình sự là “ Không có sự việc phạm tội”.
2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút trong bồi thường nhà nước
Điều 24 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút cụ thể như sau:
1. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là cá nhân được xác định như sau:
a) Thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định theo mức tiền lương, tiền công của người bị thiệt hại trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút;
b) Thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định căn cứ vào mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút;
c) Thu nhập không ổn định theo mùa vụ được xác định là thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương trong khoảng thời gian thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Nếu không xác định được thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương thì thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được bồi thường là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày bị thiệt hại.
Ngày lương tối thiểu vùng được xác định là 01 tháng lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định chia cho 26 ngày.
2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là tổ chức bao gồm các khoản thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thu nhập được bồi thường được xác định căn cứ vào thu nhập trung bình của 02 năm liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại. Việc xác định thu nhập trung bình được căn cứ vào báo cáo tài chính của tổ chức theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức được thành lập chưa đủ 02 năm tính đến thời điểm xảy ra thiệt hại thì thu nhập được bồi thường được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình trong thời gian hoạt động thực tế theo báo cáo tài chính của tổ chức đó theo quy định của pháp luật.
Bạn có nêu, bạn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời hạn 6 tháng để điều tra vụ án hình sự về kinh tế, tuy nhiên hết thời hạn điều tra, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra và kết luận xác định bạn không phạm tội nên thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của bạn được xác định trên 3 cơ sở: Thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút; thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút; thu nhập không ổn định theo mùa vụ trong khoảng thời gian thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.
Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được quy định tại Điều 5 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP cụ thể như sau:
Điều 5. Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại Điều 24 của Luật
1. Khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 24 của Luật được tính từ ngày không được nhận tiền lương, tiền công hoặc từ ngày tiền lương, tiền công bị giảm sút đến ngày được nhận đủ tiền lương, tiền công, trừ trường hợp quy định tại Điều 6, 7, 8 và 9 Nghị định này.
Trường hợp tại thời điểm thụ lý, giải quyết mà người bị thiệt hại chưa được nhận đủ tiền lương, tiền công thì Khoảng thời gian quy định tại Khoản này được tính từ ngày không được nhận tiền lương, tiền công hoặc từ ngày tiền lương, tiền công bị giảm sút đến thời điểm thụ lý, giải quyết.
2. Mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng liền kề đối với thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24 của Luật được xác định là mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng có thu nhập gần nhất trước thời điểm thiệt hại xảy ra.
Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút là khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút tính từ ngày không được nhận tiền lương, tiền công hoặc từ ngày tiền lương, tiền công bị giảm sút đến ngày được nhận đủ tiền lương, tiền công; trường hợp tại thời điểm thụ lý, giải quyết mà bạn chưa được nhận đủ tiền lương, tiền công thì khoảng thời gian quy định trên được tính từ ngày không được nhận tiền lương, tiền công hoặc từ ngày tiền lương, tiền công bị giảm sút đến thời điểm thụ lý, giải quyết. Đối với thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định trên cơ sở mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng có thu nhập gần nhất trước thời điểm thiệt hại xảy ra
Do bạn không nói cụ thể những thu nhập thực tế trước khi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nên bạn có thể căn cứ vào quy định trên để xác định mức bồi thường cho mình được hưởng từ hại thực tế bị mất hoặc giảm sút trong thời hạn bạn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cứ trú.
Khánh Linh

Tác giả bài viết: Khánh Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng kí tư vấn